Lauraa

42 teksty – auto­rem jest Lauraa.

Dob­re dzi­siaj, to połowa dob­re­go jutra. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 12 maja 2012, 02:28

Są ser­ca, w których fałszy­wość jest je­dynym szcze­rym uczuciem. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 14 sierpnia 2011, 18:48

Nie wierzę w przesądy.

Tak rzad­ko mam czkawkę... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 czerwca 2011, 16:53

Za­kazy to faj­na spra­wa, zwłaszcza jeśli pod uwagę weźmie się fakt jak łat­wo za­mienić Z na N. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 kwietnia 2011, 20:44

Garść piachu.

Dos­ko­nale wiem, że będąc sobą, nig­dy nie zos­tanę „kimś”. Wiem to od dawna.
Oczy je­dynej naj­bliższej mi oso­by mówią to codzien­nie. Us­ta nie mają siły prze­mawiać. Kiedyś krzyczały. Każde słowo było mie­czem, z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 15 kwietnia 2011, 23:53

Nie­szczęścia są jak morze. Sztuką jed­nak jest nie od­na­lezienie włas­nej wy­sep­ki, a brak obojętności na za­tapiane czyjejś. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 30 marca 2011, 17:18

Uczu­cia to nic in­ne­go niż pasożyty. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 25 marca 2011, 23:57

Rok wspomnień

Sta­li nap­rze­ciw­ko siebie. Jeszcze nig­dy tak blis­ko. Obo­je mieli roz­chy­lone war­gi, jak­by ry­wali­zowa­li kto więcej uk­radnie po­wiet­rza dru­giemu. W is­to­cie, jed­no z nich miało w za­nad­rzu na ty­le zabójcze słowa, że tlen [...] — czytaj całość

opowiadanie • 19 marca 2011, 23:57

Nig­dy nie tłamś in­nych, na­wet jeśli sa­mi o to proszą. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 18 marca 2011, 20:02

Pamięć podsyca tęsknotę

Nie tęsknię
Ro­zumiesz to ?! Nie tęsknie za Tobą! Od cza­su wy­pad­ku wszys­tko się zmieniło. Wypadek...
16 kwiet­nia. Ten dzień wiele zmienił...
Była so­bota. Je­den z pier­wszych nap­rawdę ciepłych dni te­go ro­ku. Brat obudził mnie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 15 marca 2011, 18:57
Lauraa

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lauraa

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność